Kje smo
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nadomestni habitati za rastline – suhi travniki

Nadomestni habitati za rastline – suhi travniki

Nekaj posnetkov nadomestnega habitata za rastline – suhi travniki NH. Skoraj vsa zasajena drevesca, ki obkrožajo novi habitat, so z rogovi ostrgali srnjaki. Kanal se konča pred poplavnim gozdičkom, kjer raste nešteto velikih poletnih zvončkov….
continue reading

Plan dela za leto 2017 v društvu Vrbinar Brežice

Plan dela za leto 2017 v društvu Vrbinar Brežice

Spremljanje izgradnje HE Brežice in monitoring vpliva izgradnje na naravo. Spremljanje delovanja nadomestnih habitatov za izgubljene površine in primerjava z naravovarstvenim dovoljenjem. Ogled dokončane HE Brežice Spremljanje izgradnje NSRAO. Spremljanje razvoja dogodkov v zvezi z…
continue reading

Poročilo o dejavnostih društva v letu 2016

Poročilo o dejavnostih društva v letu 2016

 Dejavnosti društva “VRBINAR” v letu 2016 Spremljanje umeščanja HE Brežice: Zaradi intenzivne izgradnje visokovodnih nasipov bodočega akumulacijskega jezera je bilo v letu 2016 poleg izgradnje samega objekta HE največ sprememb v naravi, saj je Vrbina…
continue reading

Zimski voden ogled HE Brežice

Zimski voden ogled HE Brežice

Tajnik društva Branko Brečko se je ponovno potrudil in za člane društva, ter nekatere druge vabljene organiziral voden ogled gradbišča HE Brežice.  Seznanili smo se z  montažo elektrostrojne opreme, ki je v teku, kako poteka…
continue reading

Tokrat le pogled na gradnjo…. junij 2016

Vrbina se spreminja, nasip raste z obeh strani Save, jezero 4 zasipavajo. Čeprav je še veliko dela, se konec vrbinske narave približuje. Predstavljem novo “lepoto” potoka Močnika, brez živali in grmovja, brez ptičjega petja ……
continue reading

Spreminjanje Vrbine

Spreminjanje Vrbine

NASIPI HE Brežice in jezera, ki jih več ne bo Na vzhodni strani četrtega vrbinskega jezera, kjer je bila včasih velika njiva in se je raztezala vse do sedanje deponije, na kateri stoji cementarna za…
continue reading

error: Zaščiteno-vrbinar.si !!