Kje smo
News

Letni zbor članov društva Vrbinar v letu 2022

 

VRBINAR

Društvo,  za spremljanje umeščanja objektov posebnega pomena v prostor, Cesta bratov Milavcev 107,  8250 Brežice

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021

Plan za leto 2021 se je zaradi Corona virusa izvajal le delno, pri svojem delu pa smo se poskušali držati planiranega dela, vendar je bilo zaradi prepovedi druženja in omejitve poslovnih obiskov, delo otežkočeno.

Redno smo spremljali vplive umestitve HE Brežice na okolje in življenje na tem območju, kjer ugotavljamo precejšnje spremembe glede na raznolikost življenja v Vrbini. Na področju nadomestnega habitata NH6, kjer že več let spremljamo delovanje bobra, se je pojavil šakal, ki dela precejšnjo škodo drugim avtohtonim živalskim vrstam. Na jezeru HE Brežice je vedno večje število raznih rac in drugih vodnih ptic, pospešen pa je tudi razvoj ribištva in športnih dejavnosti.

Urejujemo foto in video dokumentacijo obstoječega stanja na področju bodočega jezera za  HE Mokrice. S tem v zvezi je bil izdelan projekt ŽIVLJENJE OB BREŽIŠKEM MORJU IN V NADOMESTNIH HABITATIH HE Brežice, ki vsebuje poleg klasične dokumentacije tudi video in fotografske posnetke kot osnovo za sedanja in bodoča predavanja.

Napredka pri naši konkretni obveščenosti o nameravanih umeščanjih v prostor, predvsem o bodoči izgradnji novega bloka NEK 2, ki naj bi se gradil tudi v skladu z Aarhuško konvencijo, ni veliko, namesto že tolikokrat obljubljenega odlagališča NSRAO je vedno več govora le o izgradnji nove izredno velike nuklearne elektrarne, ki bo občutno vplivala na naše življenje, prav tako se pripravlja nova investicija Krka Novo mesto, v načrtu pa je tudi voltaična elektrarna na kranjski strani jezera.

Društvo je bilo aktivno predvsem v spremljanju sledečega dogajanja:

  • izvajanje monitoringa Vrbine – posamezni nadomestni habitati na obeh straneh akumulacijskega jezera. Monitoring se je fotografsko in delno video  izvajal vse leto, posnetki so shranjeni v e-dokumentaciji.
  • sodelovanje v intervjuju za Posavski obzornik 10.04.2021, Eko celice v Vrbini
  • prispevek Naravni habitati ob reki Savi 04.05.2021  e-Posavje
  • intervju za Radio Brežice.eu Utrip narave v neposredni bližini Brežic 08.06.2021
  • sodelovanje z Zavodom za ekološka gibanja na področju vplivov na okolje na območju bodoče HE Mokrice, strokovno srečanje v Moravskih toplicah.
  • izdelava projekta na razpis KS Šentlenart
  • monitoring ptic, ugotavljanje sprememb vrste glede na prejšnja leta.
  • informacije: o dejanskem začetku izgradnje odlagališča NSRAO ni nobenega napredka.
  • vodenje in urejanje spletne strani društva, fotografski in video material: Branko Brečko, Davor Lipej

Na prošnje za finančno pomoč so se odzvale le tri  firme, s tem, da je treba za pridobitev sredstev precej narediti in donatorje prepričati o koristnosti našega dela za družbo.

Tajnik :                                                                                               Predsednik:

Branko Brečko                                                                                 Stanko Radanovič

Brežice, 20. 03. 2022                 

error: Zaščiteno-vrbinar.si !!