Kje smo
News

Čistilna akcija v Vrbini

Vrbina čista, prijetna in zdrava

Vrbina – sodelovanje: čistilna akcija podjetja KOSTAK KRŠKO

Naše društvo VRBINAR se je letos lotilo čiščenja Vrbine, našega bližnjega naravnega okolja, ki ga nekateri vseskozi onesnažujejo z dovažanjem raznih naravi neprijaznih odpadkov, ki ne le da kazijo pogleda nanjo, temveč jo tudi zastrupljajo, ne vedoč, da s tem zastrupljajo tudi sebe in svoje potomce. Kupi plastike v raznih oblikah, izrabljenih hladilnikov in hladilnih skrinj, raznih avtomobilskih delov do raznega gradbenega materiala, med njimi tudi ogromno salonitnih plošč, so bili odloženi na razna mesta ob poteh ali skrita malo dalje, da niso takoj vidna očem, a so prav enako nevarna in neugledna za okolje, posebej pa še naravno, ob katerem živimo in ki nam je v večini v veselje, uživanje na poteh v senci zelenih dreves, kjer se lahko vsak sprehodi, teče, kolesari, posluša in opazuje številne ptice ali pa uživa ob pogledu na številne travniške in gozdne rože, ki jih je v Vrbini na pretek čez vse leto.

Že v začetku letošnjega leta smo člani društva s pomočjo in sodelovanjem krajanov Krajevne skupnosti Šentlenart – vaščanov naše vasi Gornji Lenart organizirali obsežno akcijo, ki je v ponos nam vsem, ki smo pri akciji sodelovali, saj je bilo očiščenega za tri traktorske prikolice raznega materiala, ki ga je s kupov odpeljala na deponijo Komunala Brežice.

V sodelovanju s podjetjem Kostak Krško smo že drugič izpeljali obsežno čistilno akcijo v Vrbini. Pred leti smo odstranili za več tovornjakov avtomobilskih gum, ki so se že celo zaraščale v gozdno površino in med drevesa, letos pa je Kostak z izjemno akcijo očistil del Vrbine, ki je resnično biser za rastline, živali in nas samih.

Na tem delu, ki spada v vas Pesje pri Krškem, rasejo rože, ki so značilne za suhe travnike, ki jih je povsod vedno manj, zato je to še bolj pomembno. Tu rasejo domorodne orhideje kot so kukavice (navadna, piramidasta, čeladasta, trizoba, steničja  in še morda kakšna), muholiko, osjeliko, čmrljeliko in čebeljeliko mačje uho, ki ravno tako spadajo med orhideje in še  številne čudovite rože našega kraja. To bi bila lahko posebna zanimivost za številne ljubitelje narave, ki mogoče niti ne vedo, da vse to pri nas sploh obstaja.

Poleg ogromnega števila drobnih oranžnih kosov izolacije hladilnikov – purpena, ki jih je veter raznosil po vsej površini, plastičnih posod, ki so bile zaraščene v gostem grmovju, opuščene plastične izolacije »slečenih električnih kablov«, avtomobilskih delov, celo odslužene otroške opreme, starega kavča, ki je že leta kvaril okolje in druge nesnage, so očistili tudi več kubičnih metrov salonitnih plošč, do katerih se je bilo treba najprej prebiti, narediti presek do njih. Ogromno dela je bilo, ki so ga odlično opravili.

Zelo smo jih hvaležni za njihovo tako pomembno akcijo, s katero so pripomogli k našemu projektu »Vrbina čista, prijetna in zdrava«. Hvaležni smo jih mi, hvaležni so ji tudi živali in rastline, ki lahko spet zadihajo v čistem okolju.

error: Zaščiteno-vrbinar.si !!