Kje smo
News

Letni zbor članov društva Vrbinar

Člani društva Vrbinar ( društvo katerega poglavitna dejavnost je spremljanje in opazovanje umeščanja velikih infrastruktirnih projektov v prostor ) so opravili letni zbor članov. Na zboru so navzoči članom povzeli aktivnosti v minulem letu 2023.

Letni zbor članov društva Vrbinar, 23. februarja 2024

Bili najbolj aktivni na področju varovanja narave. Z namenom, da čimbolj natančno prikažemo stanje narave po umestitvi HE Brežice, smo redno izvajali celoletni monitoring življenja na obeh straneh jezera, življenja v nadomestnih habitatih in tudi obstoječe Save vse do hrvaške meje.

Pričela se je tudi izgradnja odlagališča nizko in srednje radio aktivnih odpadkov v Vrbini, opravljena so bila  tudi pripravljalna dela za postavitev dveh sončnih elektrarn na področju Vrbne, ki bodo na lokacijah predvidenih za odlaganje sedimentov.

Poleg omenjenega smo  opravili tudi pomembne akcije čiščenja Vrbine. V skupni akciji s krajani Gornjega Lenarta smo očistili velik del Vrbine in poskrbeli za odvoz, s podjetjem Kostak Krško pa smo organizirali oglede in čiščenje. Odstranjene so bile velike količine odpadnega materiala, ki so bile na rastišču pomembnih redkih in zaščitenih rož in avtohtonih rastlin že vrsto let.

V prihodnje se obeta umeščanje drugega bloka NEK, s tem namenom pa je bilo društvo Vrbinar tudi že povabljeno na predstavitev razogličenja, ki ga je organizira GEN. Po njihovih navedbah bo do leta 2028 vse pripravljeno za začetek gradnje, s tem, da bo prej referendum, ki je tudi eden pogojev za gradnjo. Gradnja bo trajala okrog 10 let. O svojih aktivnosti skozi leto tudi redno obveščajo preko svoje spletne strani www.vrbinar.si in na socialnem omrežju FB- Vrbinar.

Pohvalili so še dobro sodelovanje z brežiškim Fotoklubom in nanizali še niz predvidenih akcij in aktivnosti, začenši z veliko čistilno akcijo na področju Vrbine v marcu 2024. Ob tem pa seveda prijazni vabijo vse tiste, ki jim je mar za naravo in okolje, da se vključijo v njihove vrste.

Vsakoletni plani dela do tudi:

  1. Izvajanje vodenih pohodov in ogledov akumulacijskega jezera in nadomestnih habitatov: Mojca Bogovič, Branko Brečko
  2. Medijska promocija društva in objave: Davor Lipej, Branko Brečko
  3. Spremljanje nove in investicije Krka Novo mesto, dobiti konkretne podatke o vplivih na okolje in na kvaliteto zraka in vode za same prebivalce v okolju.
  4. HE MOKRICE:
  5. Strokovno vodenje članov našega društva in ostalih zainteresiranih po obeh straneh Save od Čateža do hrvaške meje (v nadaljevanju Ločka Vrbina).
  6. Ptice in ostale živali bo predstavil Branko Brečko.
  7. Ker je letošnje leto verjetno še ne bo zadnje ko bo narava ločke vrbine še neokrnjena, bomo s člani fotokluba Brežice ob pohodih organizirali fotografsko in snemalno delavnico, ter o naši skupni dejavnosti predstavili občinsko razstavo.
  8. Naše skupno delo bomo predstavili tudi odprto razstavo po mestu Brežice, kjer bomo predstavili sedanje stanje.

in o dogodku tudi v lokalnem časopisu: NA TEJ POVEZAVI – klikni

error: Zaščiteno-vrbinar.si !!