Kje smo
News

Bober ustvarjalec v Vrbini

Bobri so pravi mojstri za podiranje dreves, ki jih rabijo za hrano, pa tudi za gradnjo svojih prebivališč. Nekaj posnetkov z jezera v Vrbini priča, da so res zelo dejavni. Sicer  pa je evropski bober nekdaj živel skoraj po vsej Evraziji, do danes pa so se ohranile samo posamezne izolirane populacije. Tako jih še dandanes najdemo v Franciji, Nemčiji, na Poljskem, v Skandinaviji ter Rusiji. Posamezne populacije so se razvile v samostojne podvrste. Zaradi posebnosti lobanje nekateri zoologi obravnavajo zahodnoevropskega bobra kot samostojno vrsto Castor albicus. V zadnjih letih se bober uspešno širi tudi po slovenskih vodotokih. V Sloveniji živijo ob Savi, Krki, Dravi, Sotli, in Muri.  

Mlakarica – Anas platyrhynchos ali tudi tudi divja raca je pogosta in široko razprostranjena predstavnica rac, ki gnezdi tudi na področju Vrbine. Sicer živi v različnih vodnih habitatih, od močvirij in vodnih tokov do ribnikov v središču mest. Voda je njihovo življenjsko okolje, ki jim predstavlja varnost in jim prinaša hrano, čeprav včasih zaidejo tudi na polje. Je verjetno najbolj znana med vsemi racami na svetu in je prednik vseh udomačenih rac, ki jih goji človek. Tudi pri nas je vse leto najštevilnejša med vsemi racami, pozimi pa se ji pridružijo še mlakarice iz visokega severa. Spada med delne selivke med ptičjimi vrstami.

error: Zaščiteno-vrbinar.si !!