Kje smo
News

Predavanje: Načrt za boljše razogličenje

Predavanje: Načrt za boljše razogličenje

Društvo VRBINAR,  za spremljanje umeščanja objektov posebnega pomena v prostor se je odzvalo na  Vabilo okoljevarstvenim nevladnim organizacijam na predstavitev načrtov za razogljičenje v sestavi:

Polajžar Ivan in Branka, Marjana Brečko, Milka Gramc, Branko Brečko

Predstavitev  je bila dobro pripravljena in strokovna, vodil jo je g. Gorazd Slak. Na panoju so nam prikazali vse prednosti brezogljične proizvodnje električne energije, kakor tudi način porabe, kjer postavljajo na prvo mesto seveda vse možne električne naprave od električnih avtomobilov naprej. Ne omenjajo sicer visokih stroškov in onesnaževanja samim pridobivanjem surovin za baterije in podobno.

Kot najčistejšo in najbolj efektno proizvodnjo nam predstavljajo nuklearno energijo v smislu izgradnje nove NEK, širitev sončnih in vetrnih elektrarn ter izkoriščanje hidroenergije, ki naj bi je bilo v Sloveniji še veliko. Tu je med drugimi mišljeno tudi nadaljevanje izgradnje savske verige.

V razpravi je na vprašanja odgovarjal generalni direktor dr. Paravan:

se je oglasilo kar nekaj prisotnih predstavnikov NVO, med drugim tudi naši dolgoletni sodelavci iz ZEG Ljubljana, ki so imeli največ pripomb in nasvetov.

Naša pripomba je bila k neodgovorni in brezskrbni odločitvi “večine slovenskih prebivalcev” v Sloveniji za gradnjo NEK 2 – po nekaterih medijskih raziskavah), mi pa smo tukaj, v neposredni bližini sedanje in bodoče elektrarne. Opisal sem naše društvo, tudi o tem, za kaj se zavzemamo in izrazili skrb, kako bo izgradnja ogromnih objektov (sam objekt in na izgradnja velikega hladilnega stolpa ter široke infrastrukture) psihično vplivala na okoliške prebivalce. Tudi vključitev drugih v investicijo je potrebno skrbno preučiti, da ne bodo spet vključeni tisti, ki so bili v preteklosti nepošteni.

Zanima nas tudi varovanje narave, ki se z umestitvijo takih objektov lahko zelo spremeni.

Dogovorili smo se, da pisno pošljemo naše pripombe in predloge, ki  jih bodo z veseljem preučili.

Branko Brečko

error: Zaščiteno-vrbinar.si !!