Kje smo
News

Plan dela za leto 2017 v društvu Vrbinar Brežice

Plan dela za leto 2017 v društvu Vrbinar Brežice

Spremljanje izgradnje HE Brežice in monitoring vpliva izgradnje na naravo.

  1. Spremljanje delovanja nadomestnih habitatov za izgubljene površine in primerjava z naravovarstvenim dovoljenjem.
  2. Ogled dokončane HE Brežice
  3. Spremljanje izgradnje NSRAO.
  4. Spremljanje razvoja dogodkov v zvezi z NEK-2 in vključevanje društva.
  5. Sodelovanje z drugimi NVO v smislu skupnega nastopanja v pri sorodnih programih.
  6. Predstavitev našega delovanja in pridobivanje sponzorjev za naše delo pri podjetjih na našem področju.
  7. Izvajanje vodenih pohodov in ogledov akumulacijskega jezera in nadomestnih habitatov.
  8. Povabilu k sodelovanju šol v brežiški občini za skupne vodene oglede Vrbine.
  9. Medijska promocija društva.

   

   

error: Zaščiteno-vrbinar.si !!